Jouw huis of tuin

Waar jij woont, is jaarlijks één kans op 10 om te overstromen vanuit de waterloop. Dat kan dit jaar zijn maar kan ook nog enkele jaren duren.

Bij klimaatverandering zal de kans hetzelfde blijven.

Bekijk de overstromingskaarten op www.waterinfo.be

Jaarlijkse overstromingskans

Hoe berekenen we dit?
nu 1 op 10
klimaat-
verandering
1 op 10

Puurs-St-Amands

Ongeveer 673 adressen in Puurs-St-Amands zullen jaarlijks één kans op 10 hebben om te overstromen door de klimaatverandering.

klimaat-
verandering
673 woningen

Wacht hier niet op en pak het probleem samen met andere burgers en organisaties aan.

Wat weet je al?

Je kent maar weinig mogelijke maatregelen om het overstromingsrisico te beperken. Je kan nog heel wat bijleren over mogelijke maatregelen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers

Wat doe je al?

Je hebt zelf nog weinig of geen stappen genomen om het overstromingsrisico te beperken. Als je zelf geen risico loopt, kan je anderen helpen door zelf toch maatregelen te nemen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers