Jouw straat

Helaas, we kennen jouw overstromingskans niet, maar een lage kans op wateroverlast vanuit waterlopen, grachten, riolen of intense regenbuien is nooit uit te sluiten.

Bekijk de overstromingskaarten op www.waterinfo.be

Jaarlijkse overstromingskans

Hoe berekenen we dit?
nu laag
klimaat-
verandering
laag

klimaat-
verandering

Wacht hier niet op en pak het probleem samen met andere burgers en organisaties aan.

Wat weet je al?

Je kent maar weinig mogelijke maatregelen om het overstromingsrisico te beperken. Je kan nog heel wat bijleren over mogelijke maatregelen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers

Wat doe je al?

Je hebt zelf nog weinig of geen stappen genomen om het overstromingsrisico te beperken. Als je zelf geen risico loopt, kan je anderen helpen door zelf toch maatregelen te nemen.

Jij
Gemiddelde van alle deelnemers